...

Het uitvallen van eHealth vorige week donderdagmorgen rond 9 uur verklaart het platform door te verwijzen naar "een panne bij een onderdeel van de centrale opslaginfrastructuur van een ICT-partner." Dat bracht de continuïteit van de dienstverlening in het gedrang. Naar eigen zeggen reageerde men onmiddellijk, werd de oorzaak opgespoord en de situatie genormaliseerd. Stap voor stap werden de diensten opnieuw opgestart. In een mededeling heet het dat "we een Business Continuity-procedure opstartten voor de dienst verzekerbaarheid gebruikt door de apothekers." Volgens het platform waren de eHealth-diensten na een uur hersteld."Helaas herhaalde het scenario zich nogmaals rond 12 uur. En nu normaliseerde de werking van de eHealth-diensten pas donderdagavond rond 20u30. Om 9 uur vrijdagmorgen rondde men de noodprocedure af.De overheid excuseert zich nu bij de zorgverleners. Het luidt dat "op het vlak van architectuur, regelmatige tests en nood- en herstelprocedures reeds belangrijke inspanningen werden geleverd die nu opnieuw geëvalueerd worden en waar mogelijk uitgebreid." Dat zou de kans op incidenten, de impact ervan en de oplostijd verder moeten verkleinen. Frank Robben, administrateur-generaal van het eHealth-platform, beseft dat alles staat of valt met de robuustheid van de eGezondheid-dienstverlening. "Daarom," aldus Robben, "bekijken we bijkomende maatregelen zoals een veralgemeende end-to-end-monitoring van onze diensten, bijkomende Business Continuity-procedures voor andere eHealth-diensten en het uitbouwen van een gemeenschappelijke supervisie." Ook de verantwoordelijkheden van de leveranciers worden aangescherpt. "We betreuren dat dit kon gebeuren en trekken hieruit nieuwe lessen," besluit Robben.