...

"We zijn dat effectief gaan navragen in de ziekenhuizen. Het bleek inderdaad dat specialisten geen acht slaan op verwijsbrieven die elektronisch toekomen." Specialisten waren het gebruik van de eHealth-box nog niet gewoon, blijkbaar. Een elektronische brief heeft nochtans wel een aantal voordelen. De patiënt kan die niet kwijtraken, of vergeten op de dag van de afspraak met de specialist. Een verwijsbrief op papier moet ook worden ingescand of overgetikt in het digitale patiëntendossier. Een elektronische verwijsbrief is een pdf-bestand. De dokter of de verpleegkundige kan belangrijke elementen knippen en op de juiste plaats in het elektronische dossier plakken. "Een ziekenhuis in Gent, AZ Maria Middelares, maakte al gebruik van een dergelijke eForm. We zijn dan gaan praten met de andere ziekenhuizen, die we ook bereid vonden om met dit systeem te werken." Het gaat om UZ Gent, AZ Sint-Lucas en AZ Jan Palfijn. De huisarts kiest de eForm voor het juiste ziekenhuis in het EMD en adresseert die aan de dienst waar de patiënt een afspraak zal maken. Al deze eForms beginnen met het woord 'verwijsbrief' zodat de huisarts ze makkelijk kan vinden, de vier bijeen in de lijst van beschikbare formulieren. Nadeel is wel dat, wanneer de patiënt dan toch een afspraak maakt in een ander ziekenhuis, de huisarts een nieuwe verwijsbrief zal moeten aanmaken. De huisarts kan de patiënt ook wel altijd een print meegeven. Dan kan die laatste steeds dat meenemen... als hij het niet vergeet. Strobbe: "We vullen met dit initiatief eigenlijk een hiaat op. Het is aan de overheid om een uniform systeem te ontwikkelen voor heel het land, met een platform waar de elektronische verwijsbrief bewaard wordt en waar de specialist die de patiënt voor zich heeft die dan kan ophalen." De brief wordt geadresseerd aan de dienst van één ziekenhuis - niet aan een arts persoonlijk. De transmissie is beveiligd. De brief inkijken kan eigenlijk alleen met een therapeutische relatie. "Hoe de dispatching precies gebeurt is, denk ik, in elk ziekenhuis wel wat verschillend. Als de patiënt in het ziekenhuis bekend is, wordt aan de hand van de identificatiegegevens die worden meegestuurd de brief meteen in het dossier van de patiënt gezet. Als het een nieuwe patiënt is wordt, denk ik, meestal een soort van voorlopig dummydossier aangemaakt." "We zijn in het najaar van 2021 begonnen met een eForm voor de spoeddienst, en in december 2022 hebben we het systeem uitgebreid naar alle diensten. Op de spoed in UZ Gent ziet de arts tegenwoordig op het scherm een envelopje met een rood uitroepteken verschijnen als voor de patiënt een brief van de huisarts is binnengekomen. Ook Sint-Lucas gebruikt al zo een notificatiesysteem opdat de arts niet over de brief heen zou kijken." Nu er afspraken met de ziekenhuizen zijn gemaakt, lijkt het systeem toch goed te werken. Het loopt al enkele maanden. "Wanneer een huisarts me meldt dat een verwijsbrief blijkbaar niet terechtkomt, breng ik het ziekenhuis daarvan op de hoogte. De IT-afdeling gaat het systeem dan nog eens aan de betrokken dienst uitleggen." De Gentse huisartsenkring bracht al zijn leden op de hoogte met een nieuwsbrief die duidelijke instructies bevat over waar je de eForms in de verschillende pakketten vindt (CareConnect, Daktari, Heatlh One en Medispring) en hoe de arts praktisch tewerk kan gaan. Het voordeel van de eForms is dat het formulier vanzelf op zoek gaat naar gegevens in het dossier en die op de juiste plaats invult. "De huisarts kan het resultaat nog wel controleren en, zo nodig, bijsturen. Belangrijk daarbij is dat de huisarts het dossier natuurlijk wel op orde houdt." De eForms worden ontwikkeld door de producent van CareConnect. De ziekenhuizen betalen er iets voor, maar dat is geen groot bedrag, weet Strobbe. Iedere huisarts in Vlaanderen die zijn patiënt naar een Gents ziekenhuis doorverwijst, kan deze eForms in principe gebruiken, of de praktijk zich nu in Melle of in Limburg bevindt. "We brachten ook zeven huisartsenkringen uit de omgeving van Gent en het E17-netwerk van het bestaan van de eForms op de hoogte." Het is wel de bedoeling dat deze eForms ooit een stille dood sterven en dat de overheid zelf de lacune opvult, verzekert Strobbe. "Maar misschien dat nog andere ziekenhuizen zich willen inspireren op ons project tot er een definitieve oplossing komt", oppert hij. (Noot: het Riziv maakte onlangs een timing bekend voor de ontwikkeling van het digitale verwijsvoorschrift. Maar een verwijsbrief naar een specialist in het ziekenhuis, uitgezonderd de aanvragen voor beeldvorming en klinische biologie, vermeldt het daarin niet.)