...

Dit jaar zal de sessie over hematopoëtische stamcellen, onder leiding van de Scientific Working Group, zich focussen op de recente vooruitgang die werd geboekt op het gebied van 'geïnduceerde pluripotente stamcellen' (iPSC). Op het 18e congres van de European Hematology Association (EHA) zal er dus gelegenheid zijn eer te bewijzen aan het onderzoek van de winnaars van de Nobelprijs Geneeskunde of Fysiologie 2012, dr. John B. Gurdon en dr. Shinya Yamanaka. De sprekers zullen belangrijke informatie verstrekken over de manier waarop humane iPSC doeltreffender kunnen worden aangemaakt. Ze zullen recente gegevens presenteren over het opwekken van aan de patiënt aangepaste cellen in vivo, die hun nut kunnen bewijzen op het gebied van transplantaties, de productie van menselijke antilichamen en screeningstests. iPSC kunnen ook worden afgeleid van uitgerijpte cytotoxische T-lymfocyten, wat de mogelijkheid biedt tot klonen en de ontwikkeling van functionele cytotoxische cellen voor een specifiek antigeen. Deze cellen kunnen nuttig zijn in het kader van celtherapie bij kanker. Daarnaast zal de techniek van iPSC worden gepresenteerd als hulpmiddel om leukemische stamcellen te kweken uit een chronische myeloïde leukemie om therapeutische in-vitro-experimenten uit te voeren.