...

De Egyptische collecties van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis bevatten talrijke mummies van mensen en dieren. Deze mummies bevatten nog steeds veel mysteries. In het kader van een proefschrift gingen het Museum Kunst & Geschiedenis en de Cliniques universitaires Saint-Luc een samenwerking aan met als doel gedetailleerde medische analyses te kunnen maken van verschillende mummies door ze te scannen met een CT-scanner van hoge resolutie voor de verwerving en weergave van 2D- en 3D-beelden. Deze handelingen vonden uiteraard plaats buiten de uren die voorzien zijn voor de patiëntenzorg. De ophefmakende resultaten van dit onderzoek werden nu gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Nemesis. Na zes jaar onderzoek stelden de analyses van verzamelde gegevens tijdens de CT-scan en het gebruik van een 3D-printer het multidisciplinaire team in staat om tot een merkwaardige ontdekking te komen op één van de gescande mummies. De genaamde Osirmose, hoogwaardigheidsbekleder en portier van de Tempel van Re, die leefde zo'n 2.700 jaar geleden tijdens de XXVe dynastie, vertoonde sporen van gebitsverzorging en kaakchirurgische behandelingen.De minutieuze analyses van de verkregen beelden leverden heel wat informatie op bij patiënt Osirmose: bevestiging van het mannelijk geslacht, identificatie van bepaalde organen waaronder het hart, aanwezigheid van de oogzenuwen en het verkalkte oog, informatie over de gebruikte mummificatietechnieken, en zo meer. Maar de meest verbazingwekkende ontdekking leverde de analyse van het 3D-model van de kaak op. De bovenkaak bevat inderdaad sporen van een tandwortelextractie en een opening van een tandbeenletsel vóór het overlijden van het individu. Dit is het eerste bewijs van het bestaan van tandheelkundige zorgen en kaakchirurgische behandelingen op een patiënt van 2700 jaar oud.Deze uitzonderlijke ontdekking levert veel informatie op over het gemummificeerde individu en de Egyptische beschaving waarin hij leefde. Osirmose leed aan ernstige tandinfecties waarvoor hij lokaal werd behandeld, wat getuigt van een anatomische kennis en een medische praktijk die mogelijk wijdverbreid was ten tijde van de XXVe dynastie in Egypte. Dit onderzoek heeft bovendien een echte methodologie van gestandaardiseerde en systematische analyse voor de studie van mummies bepaald, wat in de toekomst kan leiden tot nieuwe ontdekkingen en inzichten. Slechts weinig mummies over de hele wereld ondergingen CT-scans en werden gereproduceerd met behulp van 3D-printers. De horizon voor toekomstig wetenschappelijk onderzoek is bijzonder uitgestrekt.