...

Het protocol , ondertekend door 33 platforms voor e-commerce en houders van grote merken, beoogt een code voor goede praktijken in te voeren in de strijd tegen namaak op het internet door de samenwerking tussen de ondertekenaars te bevorderen.EFPIA, de federatie die de farmaceutische bedrijven in Europa vertegenwoordigt, heeft beslist dit protocol goed te keuren omdat namaak een plaag is die ook de geneesmiddelensector in belangrijke mate treft.