...

De idee die het Amerikaanse bedrijf (opgericht door en genoemd naar de huidige burgemeester van New York) hanteerde is heel eenvoudig. Koppel de levensverwachting in een land aan de uitgaven voor de gezondheidszorg, en het resultaat is een score die de efficiëntie van de gezondheidszorg in dat land weergeeft. Honk Kong komt zo op de eerste plaats terecht met een monsterscore van 93%. Singapore (82%) en Japan (74%) bekleden de tweede en de derde plaats. De Verenigde Staten halen een score van 31%: alleen Servië en Brazilië doen het slechter.Plaats 34 In de top tien komen vier Europese landen voor, maar niet altijd die die je er het eerst zou verwachten. Spanje komt op plaats vijf, en Italië volgt op zes. Zwitserland en Zweden sluiten de top tien af. Engeland (VK) komt op 14, Frankrijk op 19, Nederland op 25 en Duitsland op 30.België volgt pas op 34, net na Griekenland, Argentinië en Roemenië. België doet het veel slechter dan Mexico (15) en Cuba (28), maar nog altijd beter dan Denemarken (38).Een lijstje van 48 landen is eigenlijk maar een beperkte club. Landen met onvolledige statistieken, landen waar de levensverwachting van de bevolking gemiddeld minder dan 70 jaar is, of landen met een bruto binnenlands product (BBP) per hoofd van minder dan 5.000 dollar komen er niet voor.Levensverwachting De verrassende volgorde wordt vooral verklaard door het grote gewicht dat in de score is gegeven aan de gemiddelde levensverwachting: die telt voor 60% mee. De uitgaven voor de gezondheidszorg werden op twee manier verrekend: de relatieve uitgaven, als percentage van het BBP, telden voor 30% mee en de absolute uitgaven per hoofd voor 10%.De Belg geeft tamelijk veel uit voor zijn gezondheidszorg (4.962 dollar), maar minder dan bijvoorbeeld de Nederlander (5.995) of de Zwitser (9.121) - zijn kosten zijn vergelijkbaar met die van de Fransman of de Duitser. Wat België parten speelt is dat we gemiddeld maar 80,5 jaar oud worden - in onze buurlanden ligt de levensverwachting hoger. Toch goed om dat eens in rekening te brengen.De aldus berekende effeciëntiescore geeft eens een ander perspectief. Maar of deze rekenwijze echt deugdelijk is, kun je betwijfelen. Is het correct de levensverwachting uitsluitend te koppelen aan de gezondheidsuitgaven, en leven Spanjaarden en Italianen langer dan de meeste andere Europeanen dankzij, in de eerste plaats, een uitstekende gezondheidszorg? In Roemenië bedraagt de levensverwachting nog geen 75 jaar. Maar de uitgaven voor de gezondheidszorg bedragen er amper 500 dollar. Een onderbesteding en een 'zwakke prestatie' kun je moeilijk efficiënt noemen.De moraalHet lijstje lijkt door het mediabedrijf Bloomberg vooral te zijn opgesteld om de Amerikanen een spiegel voor te houden. In alle landen die in dit lijstje goed scoren, is er een universele gezondheidszorg die sterk onder de controle staat van de overheid, zo concludeert ook de Huffington Post eruit. De systemen zijn heel divers. Maar geen enkel lijkt zelfs maar oppervlakkig op het Amerikaanse systeem waar de burger zich maar privé moet verzekeren, als hij dat kan én wil.De Verenigde Staten geven erg veel uit voor hun gezondheidszorg: 17,2% van het BBP wordt aan de gezondheidszorg besteed. De gemiddelde absolute uitgave per persoon komt uit op 8.608 dollar. De relatieve uitgaven zijn de hoogste ter wereld, alleen in Zwitserland ligt het absolute bedrag hoger. Maar de Zwitser wordt dan wel gemiddeld bijna 82,7 jaar oud, en de Amerikaan maar 78,6.