...

De onderzoekers brachten de bestaande studies over oxytocine en alcohol samen en vergeleken die, en dienden bij meerdere mensen ook oxytocine toe via een neusspray. Ze werden getroffen door de vergelijkbare sociaal-cognitieve effecten die de twee substanties kunnen veroorzaken. In beide gevallen is er ontremming en neemt het zelfvertrouwen toe. Altruïsme, vrijgevigheid en empathie worden bevorderd, terwijl angst en stress afnemen. Maar opgelet, net als bij alcohol leidt een te hoge concentratie oxytocine tot agressiviteit, woede, jaloezie, het zich terugtrekken in de eigen groep en grootspraak. De twee stoffen binden zich aan andere receptoren in de hersenen, leggen dr. Ian Mitchell en zijn collega's uit. Ze oefenen in de prefrontale cortex en het limbisch systeem, de zetel van onze emoties, echter dezelfde invloed uit op GABA, de belangrijkste remmende neurotransmitter van het centrale zenuwstelsel. Dat zenuwcircuit controleert de manier waarop we met stress en angst omgaan, meer bepaald in de omgang met anderen.