...

De auteurs komen tot het besluit dat het model van een ic-afdeling voor oudere patiënten zowel de kosten als het aantal nieuwe ziekenhuisopnamen binnen 30 dagen vermindert. "In een tijd waarin de verbetering van de zorgverlening met een beperking van de kosten een essentiële doelstelling van het programma Medicare [systeem van sociale zekerheid voor 65+] en van het hele land is, beantwoordt het model van acute zorg voor senioren aan deze doelstelling", besluiten de auteurs. (referentie: Flood KL et al. JAMA Intern Med. 2013;173:981)