...

Ratten die eraan worden blootgesteld, krijgen kanker, vooral cholangiocarcinomen en leverkanker. Wat de mens betreft, beschouwt het Internationale Centrum voor Kankeronderzoek van de Wereldgezondheidsorganisatie furaan als 'waarschijnlijk carcinogeen'. Toch is er tot nu toe geen reglementering op dat vlak. De overheden wachten op meer wetenschappelijke resultaten voor ze zich uitspreken over drempelwaarden. De eerste studies over furaan dateren uit 2004-2005 en onderzoekers van de universiteit van Luik buigen zich sinds 2008 over de kwestie. Georges Scholl, hoofd van de Cellule contaminants (cel contaminantia) van het Centre de recherche analytique et technologique (CART, centrum voor analytisch en technologisch onderzoek), kreeg de opdracht om het besmettingsniveau van voedingswaren in België te bepalen en om na te gaan in welke mate de Belgische bevolking aan deze ongewenste en schadelijke stof wordt blootgesteld. Nu zijn taak volbracht is, blijkt dat koffie en potjes babyvoeding het meeste furaan bevatten omdat die voedingsmiddelen in een afgesloten omgeving worden bereid. Ook blijkt dat de situatie in België niet alarmerend is maar dat we beducht moeten blijven op dit soort besmetting, met name wat de bereidingsomstandigheden van de betrokken levensmiddelen betreft. (referentie: Food Additives & Contaminants, Volume 30, Issue 4, 2013)