...

Minister Vandeurzen maakte daar gebruik van om de volgende Eerstelijnsconferentie aan te kondigen, die in het voorjaar 2017 moet plaatsvinden. De grote opgave voor de komende jaren is juist de organisatie van de eerste lijn op het zogenaamde mesoniveau, dat is het niveau van de (kleinstedelijke) zorgregio's. Het momentum daarvoor, aldus Vandeurzen, komt van de Zesde Staatshervorming, die Vlaanderen zeer uitgebreide bevoegdheden geeft voor de organisatie van de eerste lijn.De nieuwe Eerstelijnsconferentie zal, net zoals die uit 2010, een lang voorbereidend traject kennen. Jo Vandeurzen ziet vandaag al zes grote thema's: de taakstelling en structuurintegratie (binnen de zorgregio's), de geografische afbakening (van het mesoniveau), modellen voor integrale zorg, de centrale positie van de patiënt, de gegevensdeling en kwaliteit van de zorg, innovatie en ondernemerschap in de zorg. Telkens staat dus de organisatie van 'chronisch zorg' centraal.De thema's zullen, net zoals bij de eerste conferentie, uitgewerkt worden binnen zes werkgroepen. Dat moet zorgen voor een ruime input vanuit het veld. Een stuurgroep en een wetenschappelijke commissie zal de werkgroepen begeleiden. Als uitvloeisel van de eerste Eerstelijnsconferentie is er vandaag het Samenwerkingsplatform, dat het geheel ook mee kan aansturen. Net zoals bij de eerste editie zullen de conclusies van de werkgroepen in een eerste ronde in de verschillende de provincies worden afgetoetst, voordat de nieuwe conferentie dan zal plaatsvinden.Minister Vandeurzen herinnert er graag nog eens aan dat de eerste Eerstelijnsconferentie geleid heeft tot een aantal concrete projecten: Vitalink en de ICT-ondersteuning voor de eerste lijn (éénlijn.be), de Patient Health Viewer, het decreet voor digitale gegevensdeling dat binnenkort moet leiden tot de oprichting van een nieuw extern agentschap.Verder nog de oprichting van het Samenwerkingsplatform Eerstelijnsgezondheidszorg, het project rond werk in de zorgsector, en de 7 projecten met de eerstelijnspsychologische functies.