De werkpistes waar de deelnemers (een 50-tal IT-specialisten, studenten psychologie, criminologen, maatschappelijke werkers, spoorwegmedewerkers, ervaringsdeskundigen, schoolgaande jeugd, verpleegkundigen, leraars, nabestaanden en vrienden van slachtoffers...) zich over moeten buigen, zijn:

  • De ontwikkeling van een platform dat alles wat voorhanden is of in ontwikkeling op het gebied van mentale gezondheid en suïcidepreventie bundelt
  • Hoe kunnen sociale media ingezet worden om jongeren die hulp nodig hebben, te bereiken?
  • The S-word: hoe kunnen scholen omgaan met het bespreekbaar maken van mentale gezondheid en suïcidepreventie? ...

Op zaterdagnamiddag 18 november komt minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen langs om de teams aan te moedigen.

Tijdens een hackathon worden in kleine groepjes creatieve oplossingen bedacht en uitgewerkt voor bestaande problemen. Het resultaat is bijvoorbeeld een prototype van een app. Hackathons zijn al lang geen bijzonderheid meer in de gezondheidszorgsector. Van innovatieve en efficiënte ideeën zijn er echter nooit te veel.

De werkpistes waar de deelnemers (een 50-tal IT-specialisten, studenten psychologie, criminologen, maatschappelijke werkers, spoorwegmedewerkers, ervaringsdeskundigen, schoolgaande jeugd, verpleegkundigen, leraars, nabestaanden en vrienden van slachtoffers...) zich over moeten buigen, zijn: Op zaterdagnamiddag 18 november komt minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen langs om de teams aan te moedigen.Tijdens een hackathon worden in kleine groepjes creatieve oplossingen bedacht en uitgewerkt voor bestaande problemen. Het resultaat is bijvoorbeeld een prototype van een app. Hackathons zijn al lang geen bijzonderheid meer in de gezondheidszorgsector. Van innovatieve en efficiënte ideeën zijn er echter nooit te veel.