...

De Vlaamse regering trok eind 2019 een bedrag uit van 611.000 euro voor de realisatie van de preventiebarometer door Sciensano. Maar door de covidcrisis liep de uitvoering vertraging op. De eerste resultaten verschenen net op de website van Sciensano. Ze betreffen de gewoonten van Vlamingen wat betreft roken en het gebruik van alcohol en cannabis. De barometer peilt ook naar intenties en kennis bij de bevolking. Onze keuzes inzake levensstijl beïnvloeden onze gezondheid. De resultaten van de preventiebarometer moet de Vlaamse overheid in staat stellen haar gezondheidsbeleid - met name op het vlak van preventie - bij te sturen.De Vlaamse regering besloot nog maar net de eerste opdracht voor de Preventiebarometer te verlengen tot eind maart 2023.Een greep uit de eerste resultaten:Tussen 14 februari en 7 oktober 2022 vulden 4.011 inwoners van Vlaanderen (plus 18 jaar) de vragenlijst in - online of schriftelijk.Op de website van Sciensano zijn de rapporten over deze drie onderwerpen beschikbaar - samen met een handige infografiek per thema. Nog meer rapporten volgen de komende maanden, over voeding, beweging, sedentair gedrag, mentale en seksuele gezondheid. Ook het bevolkingsonderzoek naar kanker is bevraagd.Er volgt ook een evaluatie van de Preventiebarometer zelf, met het oog op een volgende meting in 2025."De Preventiebarometer geeft alvast aan dat er grote groepen Vlamingen gezonder willen leven", besluit Vlaams welzijnsminister Hilde Crevits. "Met deze resultaten - want meten is weten - kunnen we in Vlaanderen doelgericht veel meer aan preventiebeleid doen. Onze diensten en veel organisaties waarmee we samenwerken, kunnen hiermee verder aan de slag."