...

Het geheugenrevalidatieprogramma waar az Sint-Blasius (Dendermonde) begin september mee van start ging, is officieel erkend door het Riziv. Bedoeling is de zelfredzaamheid van patiënten met beginnende dementie te verhogen, waardoor die langer thuis kunnen leven in het best mogelijke levenscomfort.Een team van psychologen, ergotherapeuten, sociaal verpleegkundigen, een neuroloog en een geriater, staat de patiënt bij tijdens de revalidatie. Het programma, dat maximum twaalf maanden duurt, omvat onder andere advies en informatie voor de patiënt én zijn naasten, aandacht voor mogelijke aanpassingen in de thuisomgeving, oefeningen voor stabilisatie van het geheugen en training van dagdagelijkse activiteiten en vaardigheden.ExpertiseCoördinator van de Dendermondse geheugenkliniek is neuroloog Erwig Van Buggenhout: "Geheugenrevalidatie is een welkom verlengstuk aan de al bestaande geheugenraadpleging, die zich richt op het stellen van de diagnose."De geheugenkliniek van het az Sint-Blasius is door het Riziv officieel erkend als centrum voor geheugenrevalidatie, tot grote tevredenheid van gedelegeerd bestuurder Hugo Casteleyn: "Die erkenning is een formele bevestiging van de expertise, de kwaliteit van zorg en de benadering van ons geheugenteam."Het geheugencentrum in Dendermonde is het eerste officieel erkende centrum in Oost-Vlaanderen. In totaal telt België nu twaalf erkende geheugenklinieken.