...

Wie dacht dat alle huisartsen gelukkig zijn met de wachtposten heeft het verkeerd voor. Het Vlaams Artsensyndicaat opent een eerste meldpunt voor problemen met huisartsen-wachtposten.Wachtposten, het leek een nieuwe, veelbelovende trend waarmee huisartsen hun permanentie regelen en tegelijk de strijd met de spoeddiensten kunnen aangaan. Maar nadat huisartsen uit Antwerpen-Noord in Artsenkrant een afwijkend verhaal brachten, bleek al gauw dat ook huisartsen op andere plaatsen het gevoel hebben dat de wachtpostfilosofie hen werd opgedrongen. Ze voelen zich gemanipuleerd door de aanhoudende goednieuwsshow over wachtposten. "De wachtpostfilosofie wordt ons opgedrongen," luidt het. De voorbije dagen en weken kreeg de redactie heel wat gelijklopende reacties binnen: de onvrede met de wachtposten blijkt overal in Vlaanderen te bestaan. Ook bij het Vlaams Artsensyndicaat stroomden de reacties binnen. Vandaar dat het syndicaat een meldpunt opent voor huisartsen die juridische, administratieve en financiële problemen ondervinden bij de oprichting van een wachtpost. Ook de permanentie binnen een huisartsenwachtpost loopt niet altijd even vlot. Volgens het Vas is het een problematiek die duidelijk "de gemoederen beroert". Op basis van de klachten die via het meldpunt binnenkomen, wil het syndicaat een handleiding schrijven met pasklare antwoorden op alle wachtpostproblemen. Bedoeling is dat de handleiding een onmisbaar instrument wordt voor lokale kringen die overwegen een huisartsenpost op te richten. Maar ook kringen met een bestaande wachtpost vinden er tips en advies voor hun praktische of juridische beslommeringen. Verder is het de bedoeling lacunes in de wetgeving op te sporen en in kaart te brengen. Wie klachten heeft over wachtposten kan daarmee al dan niet anoniem terecht op de websites van het Vas: (www.vlaamsartsensyndicaat.be) of de Bvas (www.absym-bvas.be).