...

Een meer doelstellingsgerichte zorg voor chronische patiënten wordt voor minister Vandeurzen de inzet van de reorganisatie van de eerstelijnszorg. Krachtlijnen zijn meer inspraak van de patiënt in zijn zorg, meer zorgcoördinatie en een sterkere organisatorische ondersteuning van de eerste lijn. Na een lange voorbereiding vond vorige week donderdag de Conferentie Eerstelijnszorg plaats. In de slottoespraak lichtte minister Vandeurzen (CD&V) zijn conclusies toe - en de beleidslijnen voor de komende periode.In de gezondheidszorg komt steeds meer de zorg voor chronische patiënten op het voorplan te staan. Daarbij is het van belang de autonomie en het zelfmanagement van de patiënt te versterken. En om de mantelzorg te ondersteunen. Zorgverleners moeten een vraaggestuurde en geïntegreerde zorg aanbieden. De patiënt, of de mantelzorg, staat normaal zelf in voor de coördinatie van de zorg. In sommige gevallen kan het nodig zijn dat een zorgverlener de coördinatie overneemt. Wanneer de zorg te complex wordt en het allemaal mis dreigt te lopen, kan het team een beroep doen op een externe case manager.De minister wil de verschillende zorgverleners op een regionaal niveau ondersteunen door zogenaamde eerstelijnszones - die interdisciplinaire samenwerking moeten ondersteunen. Die eerstelijnszones moeten over een toegankelijk, efficiënt en kwalitatief zorgaanbod waken voor de lokale populatie. Belangrijk is de buurtgerichte zorg, waarin samenwerking met de welzijnssector en de lokale besturen centraal staat.Er zouden een zestigtal eerstelijnszones in Vlaanderen komen (kleinstedelijk zorgregioniveau met 75.000 à 125.000 inwoners). Daarnaast komt er op een regionaal zorgregioniveau (ongeveer 400.000 inwoners) een bundeling van verschillende expertises uitgaande van de bestaande situatie: palliatieve zorgnetwerken, expertisecentra dementie, preventie (Logo's) en geestelijke gezondheidszorg.Om de reorganisatie in goede banen te leiden, komt er tenslotte een Vlaams Instituut voor de Eerste Lijn dat samenwerkt met andere expertisecentra - en de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten.