...

Van de meer dan 1.200 huisartsen die antwoord gaven, geeft 28% aan dat extra ondersteuning in ieder geval noodzakelijk is. Een goed kwart zegt het nog maar enkele weken te kunnen uithouden. Een aantal artsen - in de grootteorde van enkele percenten - geeft aan te willen stoppen. (Lees meer hier.) De huisartsen staat het water aan de lippen, al blijven de ogen van de nationale media vooral gericht op het zorgpersoneel in de ziekenhuizen en andere zorginstellingen. Domus Medica publiceert een document met tips voor de huisarts om de komende periode door te komen - want 'winter is coming'. Het licht zes kernprincipes toe: DM-voorzitter Roel Van Giel gaf bij deze principes voorbije zaterdag ook uitleg tijdens de virtuele Huisartsenconferentie 2020. Proactief optreden, zoals aangegeven in het derde principe, kun je alleen maar doen binnen je mogelijkheden, geeft hij toe. "Maar je weet wel zo wie je erg kwetsbare patiënten zijn - je hoeft ze zelfs niet op te zoeken in je dossiers." Dokter Roel Van Giel herhaalde op de Huisartsenconferentie de elementen van het betoog dat hij op 9 oktober voor de Commissie coronabeleid van het Vlaams Parlement hield. Hij pleitte er onder meer voor een aanpassing van de teststrategie. Houd asymptomatische patiënten uit de huisartsenpraktijk. Meer nog: test zolang de huidige golf aanhoudt alleen nog symptomatische patiënten. Vereenvoudig de administratie. Pas de gevalsdefinitie aan. Aan de vraag om, voorlopig, alleen nog symptomatische patiënten te testen, gaf de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid maandag gehoor. De reden is vooral dat de klinische labs het tempo niet meer volgen, waardoor de resultaten pas na 4-5 dagen bekend zijn, geeft dokter Van Giel aan. "Maar de IMC heeft ook geluisterd naar de input die we vanuit de eerste lijn gaven. De andere discussie, over de aanpassing van de gevalsdefinitie met het oog op het griepseizoen, moet in de komende weken aan bod komen." In een persmededeling betreurde DM dinsdag dat de beslissing van de IMC bekend raakte in de algemene media nog voordat de huisartsen eerst waren geïnformeerd. Vervolg artikel: Vergeten kanariesWat besliste IMC op 19 oktober?