...

Le Figaro zegt dat 'vijftien jaar werk uitmondden in deze kunstlarynx van titaan, die in twee fasen wordt aangebracht. Tijdens een eerste operatie wordt het strottenhoofd van de patiënt verwijderd en vervangen door een soort ring die de chirurg op het uiteinde van de luchtpijp bevestigt'. Na minstens 6 weken wordt een tweede element, bestaand uit een kleppensysteem, op de ring geplaatst. Die ventielen maken het voor de patiënt mogelijk te ademen en te slikken, de twee functies van het strottenhoofd die het moeilijkst te herstellen zijn, merkt de krant op.