...

Een referentiearts dementie is een huisarts, ouderenpsychiater, geriater of neuroloog die advies geeft aan collega-artsen die vragen hebben over patiënten met dementie en goede dementiezorg. Zo staat in het derde dementieplan van minister Beke, dat zich op de komende vijf jaar richt. De introductie van de referentiearts dementie kadert in het streven van de Vlaamse overheid om de kwaliteit van zorg voor personen met dementie te verhogen, in het bijzonder in de thuissituatie. "In België, en bij uitbreiding de meeste Europese landen, wonen zeven op de tien mensen met dementie thuis", zegt Jurn Verschraegen, directeur van het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen, dat betrokken was bij de totstandkoming van het dementieplan. "Daarnaast wijst onderzoek uit dat de tijd tussen de eerste symptomen en de diagnose doorgaans 2,8 jaar bedraagt, voor personen jonger dan 65 jaar is dat gemiddeld zelfs 4,4 jaar. Die tijd willen we reduceren." Artsen met expertise op vlak van personen met dementie kunnen daar volgens het nieuwe plan toe bijdragen. Als voorbeeld verwijst Verschraegen naar de equipearts in de bestaande multidisciplinaire begeleidingsequipes voor palliatieve zorg (MBE). Huisartsen bv. kunnen deze arts en de verpleegkundigen in het team raadplegen voor advies over de palliatieve verzorging. Het Vlaams Agentschap Zorg & Gezondheid zal samen met het kabinet Beke en de belanghebbenden de realisatiewijze opvolgen. Volgens Verschraegen zou het logisch zijn mochten de referentieartsen dementie ingebed worden in de regionale expertisecentra dementie. "Ze zijn in Vlaanderen gekend bij zorgverleners en zullen op termijn binnen de regionale zorgzone opereren. Dat maakt afstemming met de eerstelijnszone optimaal."