...

Daarmee is dit het eerste geneesmiddel in meer dan een decennium dat de mortaliteit vermindert bij hartinsufficiëntie. Het zou dan ook moeten worden toegevoegd aan de basisbehandeling ervan, benadrukken de auteurs van de studie. Die werd gepresenteerd op Heart Failure 2013, het jaarlijkse congres van de Heart Failure Association van de Europese vereniging voor cardiologie, dat op dit moment plaatsvindt in Lissabon. Het co-enzym Q10 is de enige antioxidans die in het lichaam wordt gemaakt, maar de auteurs herinneren eraan dat statines, zo nuttig in de cardiologie, de synthese van co-enzym Q10 blokkeren. De Q-SYMBIO-studie, van Mortensen SA et al, werd uitgevoerd bij 420 patiënten met ernstige hartinsufficiëntie (NYHA-klasse III of IV), die gerandomiseerd werden volgens toediening van co-enzym Q10 of een placebo, gedurende twee jaar. De deelnemende centra lagen in Denemarken, Zweden, Oostenrijk, Slowakije, Polen, Hongarije, India, Maleisië en Australië. Bij de patiënten die CoQ10 kregen, was de cardiovasculaire mortaliteit significant verminderd en waren er minder ziekenhuisopnames wegens hartinsufficiëntie en ook minder bijwerkingen.