...

De wetenschappers hebben een cohortonderzoek uitgevoerd uitgaande van de gegevens van het Deense nationale register. Dat register telt onder anderen 832.996 vrouwen die voor het eerst waren bevallen tussen januari 1982 en december 2010. Die vrouwen werden in twee groepen ingedeeld: een groep vrouwen die via natuurlijke weg waren bevallen, en een groep vrouwen die via keizersnede waren bevallen (13% van het monster in 1982 en 23% in 2010). De studie werd uitgevoerd tot het optreden van een miskraam, een extra-uteriene zwangerschap, bevalling van een tweede baby of bevalling van een doodgeboren kind. Daarna werd het aantal complicaties bij de tweede zwangerschap berekend. Resultaat: de vrouwen die via keizersnede waren bevallen, liepen 14% meer kans om later een doodgeboren kind ter wereld te brengen. Het risico op extra-uteriene zwangerschap was 9% hoger. Het risico op miskraam daarentegen bleek niet te stijgen. Een bevalling via keizersnede kan medisch verantwoord zijn, maar als daar geen medische indicatie voor is, vinden de auteurs dat er goed over moet worden nagedacht. (referentie: Plos One Medicine, 1 juli 2014, DOI: 10.1371/journal.pmed.1001670)