...

Isala Van Diest (1842-1916) was dochter van een Leuvense arts en droomde ook van een carrie in de geneeskunde. Aangezien middelbare scholen in Belgitoen nog niet toegankelijk waren voor meisjes, verhuisde Van Diest naar Duitsland. Wanneer ze na haar verblijf in het buitenland aanklopte bij de universiteit van Leuven, werd de toegang haar geweigerd. Ze ging dan maar geneeskunde studeren aan de universiteit van Bern. Het diploma dat ze in Zwitserland behaalde, werd echter niet erkend in ons land. Pas door een Koninklijk Besluit in 1884 mocht ze haar beroep hier uitoefenen.De feministische Van Diest was sterk maatschappelijk gegageerd. Samen met de Socide moralitpublique (een organisatie die ze zelf uit de grond had gestampt) bond ze de strijd aan tegen internationale vrouwenhandel en tegen gereglementeerde prostitutie. In 1892 richtte ze met Marie Popelin, de eerste vrouwelijke doctor in de rechten in ons land, de Belgische Liga voor Vrouwenrechten op. Door een sterk verminderd zicht moest Van Diest in 1902 de meeste van haar functies laten voor wat ze waren. In 1916 liet ze het leven.De munt met de afbeelding van Van Diest en Popelin komt er naar aanleiding van de honderdste verjaardag van de Internationale Vrouwendag, die op 8 maart 2011 werd gevierd. De officie muntslag vond afgelopen maandag plaats; onder anderen minister van Financi Didier Reynders (MR) en minister van Gelijke Kansen Jole Milquet (CDH) woonden de plechtigheid bij. In het totaal voorziet de Koninklijke Munt van Belgivijf miljoenen exemplaren van het eurostuk. Dit najaar volgt nog een nieuwe munt, dan met het portret van de eerste Belgische vliegtuigpilote He Dutrieu.