...

Een zeer breed front van geneeskundestudenten, assistenten in opleiding, artsensyndicaten tot en met het Verbond der Belgische Specialisten, rectoren en decanen geneeskunde plus de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België protesteert. Ze nemen een 'lethargische overheid' op de korrel die weigert de problematiek van de dubbele cohorte onder ogen te zien.Al zes jaar is immers bekend dat de basisopleiding geneeskunde van zeven naar zes jaar gaat. Volgend academiejaar komen er twee cohortes samen. Niets is daarvoor voorbereid. De gevolgen zijn rampzalig, aldus studenten en assistenten.Probleem nummer één is natuurlijk het gebrek aan geld. "Terwijl er zonder aangepaste financiering weinig constructieve oplossingen bestaan", zo luidt het. Momenteel worden universitaire stagemeesters betaald via het luik B7 in de ziekenhuisfinanciering. De niet-universitaire stagemeesters putten uit een fonds van tien miljoen."Om de kwaliteit te waarborgen in een periode dat men tweemaal zoveel artsen moet opleiden, lijkt het logisch de budgetten met een vijfde te verhogen. Dat gebeurt echter niet. De overheid wentelt de kosten van de dubbele cohorte volledig af op de stagediensten."Volgens de studenten en assistenten gaat het over een bedrag van 30 miljoen. Daarbij gaan ze uit van een brutoloon van 40.000 euro voor een assistent in opleiding, uiteraard te vermenigvuldigen met één cohorte. Het protesterende front vindt het "ironisch" dat van dit budget dan nog tien miljoen terugvloeit naar de overheid via de personenbelasting.