...

Bertha werd op 26 september 1877 in Gent geboren als derde dochter van Lodewijk De Vriese, een bekende en bemiddelde uitgever en schrijver, en van Coralie Pannemaker (of Pannenmaeker), zonder beroep. Daar er in die periode nog geen humaniora voor meisjes bestond - in Gent werd pas in 1907 een privé Athénée de Jeunes Filles opgericht, het eerste stedelijk lyceum opende in 1922, het rijkslyceum pas in 1948! - moest Bertha De Vriese zich via privéstudies voorbereiden op de proef voor de Centrale Jury in Brussel, uiteraard in het Frans.Door de wet Devolder van 1890 kon men pas universitaire studies aanvatten na het behalen van een gehomologeerd getuigschrift van hoger middelbaar onderwijs of na een geslaagde proef voor de Centrale Jury in Brussel. Gelukkig liet nu juist ook die wet toe dat meisjes universitaire studies konden aanvatten. In 1893, nauwelijks 16 jaar oud, schreef Bertha De Vriese zich in Gent in voor de eerste kandidatuur natuurwetenschappen als voorbereiding op de studies van geneeskunde.Zij doorliep magna cum laude de laatste vier jaren geneeskunde en op 20 juli 1900 behaalde zij als eerste vrouw het diploma van doctor in de genees-, heel-en verloskunde in Gent. In de universitaire wedstrijd van 1900 ging zij zelfs alle mannelijke mededingers vooraf.In 1901 won zij de interuniversitaire wedstrijd voor jonge navorsers in de categorie anatomische, fysiologische en biologische wetenschappen met de scriptie Recherches sur l'évolution des vaisseaux sanguins des membres chez l'homme, een werk dat later gepubliceerd werd in de Archives de Biologie (1902) tome XVIII p. 665-730.Na haar promotie ging zij zich verder bekwamen in verscheidene grote Europese laboratoria. Vaak was zij de enige vrouwelijke deelnemer en spreker op internationale congressen. Zo bestaan er twee foto's waar zij als enige vrouw tussen gebaarde mannelijke collega's te zien is. In het Museum voor Geneeskunde in Gent is de foto te zien die werd genomen op het anatomiecongres in Jena (1904). In het bureau van het diensthoofd Anatomie in het gebouw K3 van het UZGent is een foto uit 1903 in te zien, genomen in Heidelberg. Op deze foto - wellicht vóór het slotbanket genomen - zijn wel al enkele andere vrouwen te zien, maar dat zijn dan echtgenoten van de mannelijke deelnemers.In 1905 behaalde Bertha De Vriese het wetenschappelijk diploma van speciaal doctor in de anatomie met haar thesis Recherches sur la morphologie de l'artère basiliaire, gevolgd door een openbare les in 1906 over Le développement post-embryonnaire chez l'homme.Op verschillende locaties in Gent zijn drie gefragmenteerde getuigenissen van haar uitermate kunstige techniek te bewonderen: een in het museum voor geneeskunde in Het Pand, een in de gang van de polykliniek Neurologie op K12 en een in het bureau van het diensthoofd van de Anatomie op K3 in het UZGent.Hoewel Bertha De Vriese terecht een academische loopbaan ambieerde slaagde zij er als vrouw niet in benoemd te worden. Haar diensthoofd Prof. dr. Hector Leboucq (1848-1934) gunde haar dat duidelijk niet, daar hij liever zijn zoon Georges Leboucq (1880-1958) die eer gaf. In 1908 kreeg zij als troostprijs de eretitel van 'speciaal geaggregeerde' van de faculteit geneeskunde Gent. Zij startte dan maar een privépraktijk, die vooral gericht was op kindergeneeskunde.Bertha De Vriese was ook een tijdlang dienstoverste van de kinderafdeling van het burgerlijk ziekenhuis De Bijloke waar de faculteit geneeskunde van de Universiteit Gent ook zalen deelde. Later werd ze tevens geneeskundig inspecteur van het Gents stedelijk onderwijs.Tn 1914 37-jarige leeftijd met haar 30-jarige collega Jozef Jan Vercouillie (1884-1971) die een academische loopbaan had als buitengewoon hoogleraar in de dermatologie aan de Rijksuniversiteit Gent. Het huwelijk bleef kinderloos. Bertha De Vriese overleed in Gent op 17 maart 1958.