...

Na die eerste stap spreken we van een zwangerschap met een laag of een hoog risico om weer te geven dat het verloop van de zwangerschap vermoedelijk normaal dan wel complexer zal zijn. In werkelijkheid, aldus prof. Dreyfus, zou die visite moeten verschillen naargelang de vrouw of het koppel al dan niet een bekende ziekte heeft. "Als er geen persoonlijke of familiale antecedenten zijn, is die visite vooral gericht op preventie. De vroedvrouw of de arts controleren de toxoplasma- en rubellaserologie als dat onderzoek nog niet is uitgevoerd of vroeger negatief was, zodat de vrouw eventueel voor de zwangerschap nog kan worden ingeënt tegen rode hond. Ook moeten de andere vroegere vaccinaties worden doorgenomen, omdat de preventie van kinkhoest moet gebeuren voor de zwangerschap." Uiteraard moet ook een algemeen en gynaecologisch klinisch onderzoek worden uitgevoerd, met eventueel een halsuitstrijkje. Vanzelfsprekend is een dergelijke visite bijzonder nuttig bij vrouwen met een bekende aandoening of in geval van een vroegere gecompliceerde zwangerschap.