...

Na deliberatie slaagt 18,47% van de 3.471 studenten die het examen afmaakten. Van de 4.080 ingeschreven kwamen er 3.473 kandidaten opdagen (twee ervan maakten de proeven niet af). Twee derden van de kandidaten waren vrouwen.Julien Nicaise van ARES (de federatie van Franstalige instellingen voor hoger onderwijs in Brussel en Wallonië) berekent dat er dit jaar vier tot vijf keer minder studenten zullen beginnen aan het eerste bachelorjaar voor geneeskunde en voor tandheelkunde. Het aantal geslaagden weerspiegelt geen vooropgezet aantal, onderstreept hij.Bij de deelnemers waren er 587 die hun verblijf niet in België hebben - daarvan slaagden er 57 voor de toelatingsproeven. Het slaagpercentage bij de 'niet-residentiëlen' bedraagt maar de helft van de in België verblijvende deelnemers.De Franstalige Gemeenschap heeft een plafond ingesteld op het aantal niet-residentiële kandidaten dat aan de opleiding arts of tandarts mag beginnen. Maar dat plafond wordt niet bereikt, zodat alle geslaagden met de studie kunnen beginnen.Het toelatingsexamen bestond uit 130 meerkeuzevragen. Naast de kennis van de basiswetenschappen toetsten die het redeneer- en synthesevermogen, en de communicatieve, ethische en empatische competenties.Ter vergelijking: in Vlaanderen schreven er zich voor het toelatingsexamen in juli 5.675 kandidaten in, en eind augustus nog eens 4.030. Over de twee sessies samen waren er 6.323 unieke deelnemers die minstens één examen beëindigde, waarvan er 1.256 (19,9%) geslaagd waren. In Franstalig België werd voor, deze eerste keer, maar één sessie georganiseerd.