...

Een en ander hangt samen met het advies dat de Orde gisteren uitbracht. In de uitzonderlijke omstandigheden van deze pandemie kunnen huisartsen, op grond van een telefonische anamnese, een ziektebriefje schrijven voor de patiënt (minimumvoorwaarden zoals toegang tot het medische dossier moeten wel vervuld zijn).Bvas kaart nu aan dat daar ook een vergoeding tegenover moet staan. Het heeft bij de Technische Geneeskundige Raad van het Riziv erop aangedrongen dat die een concreet voorstel uitwerkt voor de minister.Verder wijst de Bvas erop dat de regering ook een extra budget moet uittrekken voor de aanpak van Covid-19. Het aantal consultaties neemt toe door de pandemie, maar ook het aantal spoedopnamen, ziekenhuisverblijven, PCR-tests,...Als nu geen extra budget wordt gepland, is het gevaar immers groot dat de overschrijdingen van het budget op de artsen zullen worden verhaald.Domus Medica bracht even na Bvas ook de kwestie aan van de vergoeding van het teleconsult. Domus Medica wijst erop dat zij hadden aangedrongen op het advies van de Orde dat in deze uitzonderlijke omstandigheden een doktersbriefje schrijven zonder lichamelijk onderzoek moet mogelijk maken. Voor hen is de kwestie van een vergoeding voor deze prestatie nu een volgende logische stap.De terugbetaling van een teleconsultatie laat eigenlijk al heel lang op zich wachten. De proefprojecten waarover sprake in het akkoord artsen-ziekenfondsen zijn bovendien gepland in de specialistische geneeskunde en niet in de eerste lijn.