...

Wat voordien als streefdatum sint juttemis bleek te hebben, kon tijdens de coronacrisis plots op korte tijd geregeld worden: het teleconsult voor artsen.Er kwamen twee nomenclatuurnummers voor een teleconsult, één voor telefonisch triage van patiëntent met covid-achtige klachten, en één voor continuïteit van zorg. Voor beide bedroeg het tarief 20 euro - zonder remgeld voor de patiënt.Dat was de algemene regeling. Psychiaters en neuropediaters konden een teleconsult houden tegen vrijwel hetzelfde tarief als een gewoon consul. Zo'n teleconsult vroeg immers dezelfde input en tijdsbesteding, was de redenering.Volwaardig consultBVAS vraagt nu dat het teleconsult bij alle artsen voortaan wordt gezien als een volwaardig consult - met dezelfde vergoeding als een gewoon consult.Een teleconsult kan wel niet altijd een fysiek consult vervangen, waarschuwt het syndicaat. BVAS vindt dat het alleen mogelijk is als de arts de patiënt al kent - een teleconsult kan niet het eerste consult zijn.Telefonische consultaties of beeldbellen heeft vooral een plaats bij de opvolging van chronisch patiënten, vindt BVAS.De arts moet verder een Riziv-nummer hebben en zijn praktijk in België houden. Wanneer de patiënt een huisarts van op afstand wil raadplegen, wendt hij zich uiteraard het best tot de arts die zijn GMD bijhoudt.Budgettair neutraalArtsenkrant meldde al dat een werkgroep binnen de TGR (de Technisch-Geneeskundige Raad die over de nomenclatuur waakt) zich gaat buigen over het teleconsult in het post-covidtijdperk. Volgens de BVAS is het voorstel dat het artsensyndicaat doet budgettair neutraal. Het teleconsult vervangt een fysiek consult.BVAS vindt een teleconsult ook handig als artsen onderling advies willen inwillen. De huisarts die bijvoorbeeld de opinie van een dermatoloog wil kennen. Of, binnen hetzelfde ziekenhuisnetwerk, de spoedarts die graag snel advies wil inwinnen van de neurochirurg.