...

De vorsers onderzochten het effect van de buikomtrek op de sterfte omdat ze ervan uitgaan dat de buikomtrek specifiek correleert met abdominale adipositas (en het cardiovasculaire risico) en dat de buikomtrek de distributie van het vetweefsel in het lichaam beter weerspiegelt dan de BMI. Na analyse van de resultaten van 11 studies met in het totaal 650.386 volwassenen van 20-83 jaar hebben ze een lineaire correlatie vastgesteld tussen de buikomtrek en de sterfte, ook bij mensen met een 'normale' BMI. Een stijging van de buikomtrek met 5 centimeter verhoogde de sterfte bij mannen met 7% en bij vrouwen met 9%. Bovendien was de levensverwachting bij de mannen en de vrouwen met de grootste buikomtrek respectievelijk 3 en 5 jaar slechter dan bij de mannen en de vrouwen met de laagste middelomtrek. Dat bevestigt de recente resultaten over de levensverwachting bij zwaarlijvige mensen. De conclusie van de auteurs van deze studie luidt dat de buikomtrek regelmatig zou moeten worden gemeten en dat de patiënten met een verhoogde buikomtrek ertoe zouden moeten worden aangezet om op hun voeding te letten en lichaamsbeweging te nemen. (referentie : Mayo Clinic Proceedings, 1 maart 2014, DOI: 10.1016/j.mayocp.2013.11.011)