...

Pieter Boudrez, public affairs director bij Medaxes, de koepel van toegankelijke geneesmiddelen, staat stil bij de grote krijtlijnen uit het memorandum dat de organisatie presenteert in aanloop naar de verkiezingen.Generica verdeeld via openbare officina's vertegenwoordigen bij ons 39% van de terugbetaalde geneesmiddelen. Het Europese gemiddelde bedraagt 55%... "In een eerste fase willen we het volume optrekken naar 55% via het concept 'volume for savings'." Dat gaat er vanuit dat een volumestijging van generica zich vertaalt in een omzetstijging. Een deel daarvan wordt dan gebruikt om de genericaprijzen te laten dalen.'Volume for savings' in de officina's uitbreiden, wordt gefaciliteerd door de targets goedkoop voorschrijven voor huisartsen te verhogen. Boudrez: "Hun feedbackrapporten vertonen een positieve evolutie. Via het 'plafondprijsmodel' kan het nog beter. En we vragen de afschaffing van de mogelijkheid om voor originele geneesmiddelen waarvoor een generisch alternatief bestaat een supplement tot 5 euro te vragen. Dat kostte de patiënt in 2018 40 miljoen."Daarnaast wil Medaxes het tweejarige moratorium - het niet toepassen van de plafondprijs na de komst van het generisch middel _ afschaffen of terugschroeven en claw-backs en heffingen op de omzet vervangen door prijsverlagingen en meer competitie. "Eén euro prijsdaling op een generisch product levert het Riziv 2,5 euro besparingen op", zegt Boudrez die vindt dat generica sowieso moeten uitgesloten worden van claw-backs -zoals bijna overal in Europa.Voorschrijven op stofnaam (VOS) en substitutie zijn onverenigbaar met 'volume for savings'. "VOS is een verdienmodel voor de apotheker, de kortingen blijven echter verborgen voor het Riziv. Idem voor substitutie. Het laat de financieel beste oplossing toe voor de apotheek maar het staat haaks op het multiplicatoreffect."Hetzelfde volumeprincipe als in de officina's moet ook in de ziekenhuissector gelden. Tussen 2012 en 2017 groeiden de uitgaven onder meer in de ambulante setting hier spectaculair, met circa 600 miljoen. Amper 27,36% zijn generische medicijnen, een zeer slecht cijfer in EU-perspectief. "We moeten voorzichtig zijn. De apotheek is immers goed voor 18 à 20% van het ziekenhuisbudget. Om de tanker in beweging te krijgen, bepleiten we een win-win model voor ziekenhuizen en Riziv. Een deel van de extra besparingen die het Riziv realiseert, moeten dus terugvloeien naar de ziekenhuizen", aldus Boudrez.Overigens wijst hij erop dat ziekenhuizen in ruil voor financiering van congressen, O&O enz. geneesmiddelen nog te vaak te duur aankopen. "Die tendens moeten we keren, ziekenhuizen dienen kosteneffectief - lees meer biosimilars en goedkope medicijnen _ inkopen." Verder moet de wet op de overheidsopdrachten correct worden uitgevoerd en wil Medaxes richting update richtcijfers werken voor biosimilars.Want biosimilars zijn in ons land nauwelijks in gebruik. Dit terwijl ze tot 38% en meer besparingen leiden bij lancering. De al op de markt zijnde biosimilars leveren 271 miljoen euro Riziv-besparingen op. "Maar het is 5 voor 12. Er zitten 23 nieuwe biosimilars in de pipeline. De originele producten zijn daarvoor goed voor een omzet van 448 miljoen. Op twee jaar tijd valt hier een besparing tot 200 miljoen te realiseren."Begin april kregen specialisten voor het eerst voorschrijftargets opgelegd. "Positief," stelt Boudrez. "maar sommige targets, voor bijvoorbeeld endocrinologen-diabetologen, staan op 0%! Terwijl er hiervoor biosimilars bestaan." Hij vindt dat artsen onvoldoende kostenbewust zijn en wil hen tijdens de opleiding en in de accreditering een meer kosteneffectieve attitude bijbrengen.Positief is dat het FAGG al een eerste aanzet gaf met een campagne over biosimilars en dat het Riziv een coördinator aanstelde. Tevens dringt een duurzaam kader en een nationaal actieplan voor biosimilars zich op, stelt Boudrez. "Een switch is perfect mogelijk," besluit hij.