...

Therapie op maat van de individuele patit zijn een belangrijke uitdaging voor de toekomst. In deze context is het belangrijk te kunnen voorspellen wie goed zal reageren op een bepaalde behandeling, en wie niet.Christos Hatzis (Nuvera Biosciences Inc, Woburn, Massachusetts) en collega's voerden een prospectieve multicentrische studie met de bedoeling een methode uit te testen die op basis van het genetisch profiel de respons op chemotherapie en de overleving kan voorspellen in een cohort van nieuw gediagnosticeerde borstkankerpatiten. De studie liep tussen juni 2000 en maart 2010. De gecludeerde patiten hadden nieuw gediagnosticeerde ERBB2 (HER2 of HER2/neu)-negatieve borstkanker en kregen chemotherapie op basis van een sequentieel taxaan- en anthracycline-s chema (en hormoontherapie bij oestrogeenreceptorpositiviteit).Verschillende voorspellende genetische profielen voor resistentie tegen en respons op neoadjuvante chemotherapie werden ontwikkeld op basis van genexpressieprofielen bekomen via microarray-techniek van 310 nieuw-gediagnosticeerde borstkankerpatiten en vergeleken met andere genetische predictoren voor chemotherapierespons.De auteurs besluiten dat de bestudeerde methode op basis van genetische profielen toelaat om patiten te selecteren met een hoge kans op overleving na chemotherapie op basis van een taxaan en anthracycline.