...

Professoren Roy Remmen (huisartsgeneeskunde) en Peter Van Bogaert (verpleeg- en vroedkunde) vinden het hoogtijd om iets te doen aan het huisartsentekort en zien een oplossing in een opleiding van verpleegkundigen voor de huisartsenpraktijk. Hiervoor werkt Centrum Huisartsgeneeskunde van de Vakgroep EersteLijns- en Interdisciplinaire Zorg Antwerpen (ELIZA) en Vakgroep Verpleeg- en Vroedkunde UA samen met hogescholen (Artesis Plantin, Karel de Grote en Thomas More). De aanloopkosten worden gefinancierd door de provincie en de stad Antwerpen.Door de vergrijzing en de multiculturele samenleving kunnen huisartsen de patiënten niet meer bolwerken. Comorbiditeit en een complexer en kritischer patiëntenbestand verzwaren de taken van de huisarts aanzienlijk. Heel wat huisartsenpraktijken hebben een patiëntenstop ingelast. Nochtans kunnen verschillende taken door verpleegkundigen worden overgenomen als ze daar adequaat voor opgeleid zijn. Na het academiejaar 2016-2017 zouden al 20 dergelijk opgeleide verpleegkundigen uit Antwerpen op de arbeidsmarkt moeten komen. Indien succesvol kan deze opleiding ook uitgebreid worden naar andere regio's. Dr. Van Bogaert: "Het doel is echter niet alleen diploma's af te leveren, maar vooral het integratieproces van verpleegkundigen in huisartsenpraktijk te ondersteunen. Daarom werkt het postgraduaat nauw samen met huisarstenpraktijken door middel van een dynamisch opleidingsprogramma."Specifieke noden huisartsenpraktijkWaarom voldoet de bachelor verpleegkunde niet? Dr. Remmen: "Er werken momenteel in België nauwelijks verpleegkundigen in de huisartsenpraktijken. De afgestudeerden van de bachelor verpleegkunde zijn vooral opgeleid voor werk in ziekenhuizen, woonzorgcentra en thuiszorg. Maar voor de huisartsenpraktijk zijn er specifieke noden. De verpleegkundigen hebben daar hun eigen verantwoordelijkheid in het begeleiden van patiënten en moeten zelfstandig kunnen werken, maar wel onder supervisie van de huisarts."In Nederland is dit systeem wijdverbreid. De evolutie om verpleegkundigen in te schakelen in de huisartsenpraktijk is een tiental jaar geleden ingezet en nu is het bijna ondenkbaar dat er een Nederlandse huisartsenpraktijk zou bestaan zonder verpleegkundige. Hetzelfde geldt voor een Engelse of een Scandinavische praktijk.ProbleemgeöriënteerdDe opleiding is probleemgeoriënteerd en sluit aan bij de dagelijkse praktijk en reële situaties. Hoe behandelt men chronische aandoeningen? Hoe kan de kwaliteit verbeterd worden? De verpleegkundige kan de meest voorkomende technische handelingen stellen zoals bloedafname, wondzorg, serum verwijderen. Ook communicatie komt aan bod: hoe kan men communiceren met kwetsbare en kansarme groepen en ze begeleiden? De lokale en regionale overlegstructuren (SEL, huisartsenkring, huisartsenwachtpost, welzijnsoverleg...) moeten na de opleiding gekend zijn.Huisartsenpraktijken kunnen zich aanmelden voor stageplaatsen. Projectcoördinator Lucky Botteldooren: "Elke huisartsenpraktijk die voldoende capaciteit en ruimte heeft, komt in aanmerking." De huisartsen evalueren de stages in samenwerking met de projectcoördinator. "We zoeken vooral huisartsenpraktijken die met de ondersteuning van het postgraduaat een verpleegkundige wil integreren in hun praktijk. Het inschrijvingsgeld van de verpleegkundige kan door huisartsen mee gefinancierd worden. Subsidiëringsvoordelen zijn mogelijk."Een verpleegkundige aanwerven kost ook geld. Binnen praktijken met een forfaitair betalingssysteem kan men daar relatief gemakkelijk middelen voor vrijmaken. Voor niet-forfaitaire praktijken zijn er al een aantal formules (bv. Impulseo), "maar de overheid zal over de brug moeten komen om dit te faciliteren en zo te beantwoorden aan de veranderde maatschappelijke context", aldus dr. Remmen.Meer info en inschrijven op: www.uantwerpen.be/nl/onderzoeksgroep/centrum-voor-huisartsgeneeskunde/na... ?