...

Vorsers van het Inserm kwamen tot die conclusie na onderzoek van de cognitieve capaciteiten van 2.048 patiënten die tijdens hun leven één tot vijf episoden van depressie hadden doorgemaakt. Ze maten de snelheid van uitvoering van de trail making test (TMT). Dat is een eenvoudige test waarbij je wanordelijk gerangschikte, genummerde cirkels in de juiste volgorde met elkaar moet verbinden. De test werd twee keer uitgevoerd: tijdens de depressie en zes weken later, op een ogenblik dat een groot aantal patiënten volledig in remissie was. Resultaat: na één of twee episoden van depressie hadden de patiënten 35 seconden nodig om de oefening uit te voeren, maar vanaf de derde episode duurde dat veel langer, tot 1 minuut 20 seconden, ook bij patiënten die hersteld waren. Dit is de eerste studie die zo overtuigend de 'neurotoxische' effecten van een depressie aantoont. Ze zou een mogelijke verklaring kunnen bieden voor het feit dat het risico op recidief toeneemt naarmate iemand meer episodes van depressie heeft gehad, een vicieuze cirkel dus. Volgens prof. Philip Gorwood is het dan ook essentieel recidieven te voorkomen om te verhinderen dat de depressie mettertijd zou verergeren en een permanente weerslag zou hebben op de intellectuele functies.