...

In 2014 gingen drie projecten van start waarbij een psychiatrisch ziekenhuis samenwerkte met een organisatie vergund door het VAPH. Het psychiatrische ziekenhuis beschikte over een aparte afdeling voor de residentiële opvang van mensen met een verstandelijke handicap, die bijkomend een psychiatrische stoornis vertoonden."Mensen met een verstandelijke beperking hebben meer kans op de ontwikkeling van een psychische kwetsbaarheid. Zij hebben tijdens hun opname in een psychiatrisch ziekenhuis evenwel nood aan bijkomende zorg, net omwille van hun beperking", licht Bert Plessers, directeur van het PZ Asster vzw in Sint Truiden toe. Asster is een van de psychiatrische ziekenhuizen met een dubbeldiagnose-afdeling (De Zeilen 2). Door een co-financiering tussen de FOD Volksgezondheid en het VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap) van de drie genoemde projecten kwam er extra financiering voor de zorg voor deze mensen.De financiering van de PZ is immers niet goed afgestemd op mensen met een dubbeldiagnose. "Dankzij deze middelen kunnen we [de] aangepaste, mensgerichte zorg aan hen nu wel bieden. Hierdoor werken we intensiever en kortdurender zodat mensen sneller terug naar hun thuis kunnen. Tegelijk kunnen we bijkomend investeren in samenwerking naar VAPH-partners om onze expertise en knowhow die uit een behandeltraject volgt, over te dragen", legt Plessers verder uit.De drie projecten waren gespreid over drie provincies - naast Limburg ook nog West- en Oost-Vlaanderen.Alle betrokken partijen vinden deze samenwerkingsverbanden bijzonder waardevol. Daarom wil minister Crevits nu nog twee nieuwe projecten starten, één in Antwerpen en één in Vlaams-Brabant/Brussel. Ze trekt daarvoor 900.000 euro uit.