...

Dat zeggen onderzoekers van het Radboudumc (Nijmegen) maandag in Trouw na onderzoek onder ongeveer 4.000 zorgverleners - zoals artsen, verpleegkundigen en psychologen. Een kwart van de ondervraagden zag het afgelopen jaar een collega 'structureel risicovol handelen' in de omgang met patiënten, zonder dat zelf te kunnen verbeteren.Het ging meestal om afwijkingen van de zorgrichtlijnen, en minder vaak om gebrekkige communicatie of samenwerking.De meeste dokters en andere zorgverleners ondernemen concrete actie en spreken hun collega op dit gedrag aan, of diens leidinggevende. Maar 'gebrek aan bewijs' is nogal eens een reden om dit niet te doen. Vooral als de collega ergens anders werkt, vinden zorgverleners het moeilijk om een dergelijke situatie te melden. Er zijn wel protocollen voor, maar de meeste ondervraagden willen graag extra training en ondersteuning bij dit soort gevallen.De Nijmeegse onderzoekers interviewden medewerkers van vijf organisaties die geconfronteerd zijn met een ernstig incident, en zestien zorgverleners aan wie een tuchtmaatregel was opgelegd. In de meeste van die cases gaven artsen en verpleegkundigen aan dat zij fouten niet melden omdat ze 'geen open cultuur' in de eigen instelling ervaren.