...

Voor Cathérine Fonck, zelf huisarts en gewezen Waals minister van Volksgezondheid, hoort het niet dat huisartsen van boven de 60 jaar nog fulltime worden ingezet in de wachtdiensten. Die artsen hebben al meer dan 30 jaar wachtdiensten gepresteerd, zegt Fonck, je kan ze beter vrijstellen van wachtdiensten eens ze de 60 voorbij zijn. Op die manier zullen ze langer hun taak van huisarts volbrengen en bijdragen tot het opvangen van het tekort aan huisartsen. Als je ze uitput met wachtdiensten, zullen ze sneller uit het circuit verdwijnen. De CdH-politica wijst ook op het gevaar dat huisartsen zich elders gaan vestigen om aan de wachtdienst te ontkomen. Door enkele kilometers verder te gaan wonen, kunnen ze onder een gunstiger regime vallen, aldus Fonck. Ze vraagt dan ook een algemene leeftijdgrens voor het uitvoeren van wachtdiensten.Laurette Onkelinx volgt die redenering niet en wil geen leeftijdgrens naar voren schuiven. De minister stelt dat wachtdiensten vervullen deel uitmaakt van de erkenning als huisarts. Volgens Onkelinx ligt de verantwoordelijkheid bij de huisartsenkringen om te beslissen wie niet moet deelnemen om uitzonderingsredenen zoals zwangerschap of leeftijd. De vice-premier is alvast niet van plan om extra middelen vrij te maken om de veroudering van huisartsen op die manier op te vangen. Ze stelt dat ze inzet op het aantrekkelijker maken van het beroep om op die manier meer instroom van jonge mensen te realiseren.