...

20,3% van de deelnemers aan het toelatingsexamen (tand)arts slaagde dit jaar voor de proef. Er zijn wel opmerkelijke verschillen tussen de groepen kandidaten.Het examen vond gewoontegetrouw plaats in twee sessies: begin juli en eind augustus. Globaal genomen slaagde zowat één op de vijf deelnemers.Opmerkelijk zijn de verschillen tussen de groepen deelnemers. Zo bedroeg het slaagpercentage binnen de Belgische normgroep (leerlingen uit het laatste jaar secundair onderwijs) respectievelijk 19,8 en 15,2% in juli en augustus tegenover 7,9 en 4,3% voor de Nederlanders. Ook onder de Belgische kandidaten zijn er verschillen merkbaar. De leerlingen uit het vijfde en vierde middelbaar deden het beduidend slechter dan de normgroep, wat op zich geen verrassing is. De Belgische deelnemers die reeds universitair onderwijs volgden, behaalden een slaagpercentage van 17,2 %.Steeds meer kandidatenEr namen dit jaar 5.285 mensen deel aan één of beide examenmomenten. Van hen slaagden in totaal 1.071 kandidaten, dat zijn er 97 meer dan in 2011. Het globale slaagpercentage van 2012 ligt daarmee dus op 20,3%, wat vergelijkbaar is met 2011 (20,7%). En dat ondanks de deelname van studenten uit het vijfde of vierde jaar secundair onderwijs, een opvallende nieuwe tendens dit jaar. Jaarlijks nemen steeds meer kandidaten aan het toelatingsexamen deel. Tien jaar geleden stond de teller nog op 1.498 kandidaten, nu zijn er dat 3,5 keer meer. De cijfers over alle jaren heen (1997-2012) tonen aan dat globaal 42,3% van alle kandidaten slaagt, weliswaar gemiddeld na 1,7 keer deelnemen. Het slaagpercentage van alle Belgische deelnemers bedraagt 48,8%. "Dat biedt hen een stevige kans - grosso modo 85% - om de eerste studiefase van bachelor arts of tandarts met succes af te werken", besluit Prof. Bernard Himpens, voorzitter van de examencommissie.