...

Het jaar 2014 is belangrijk voor eHealth in België, nu een aantal toepassingen beschikbaar komen in de nieuwe softwarepakketten. Het moet nu blijken of de elektronische oplossingen aanslaan en de praktijk van alle dag echt kunnen vereenvoudigen. Of de Belgische arts er klaar voor staat, hebben we getest aan de hand van enkele vragen rond de eHealthBox. Die staat al een tijd in de mediabelangstelling, onder meer door de concurrentiestrijd tussen Hector/HealthConnect en Medibridge.Maar de meerderheid van de Belgische artsen ligt er niet wakker van: 57% zegt zelfs nog nooit van de eHealthBox te hebben gehoord. De Vlaamse huisartsen lijken het best te zijn geïnformeerd: van hen heeft 'maar' een minderheid van 41,5% nooit van deze vorm van beveiligde e-mail gehoord.Misschien zijn de grote beloften van e-gezondheid ook al wat te vaak herhaald. En zonder dat daar al veel van in huis is gekomen. De aandacht neemt af.Het officiële communicatiemiddelToch, de tijd staat niet stil. Het Actieplan 2013-2018 voor eHealth stelt dat de eHealthBox tussen 2014 en 2016 principieel de voorkeur moet krijgen voor communicatie tussen zorgverleners enerzijds, en het Riziv en de overheid anderzijds. Begin juni vorig jaar kondigde FOD Volksgezondheid al aan dat over erkenningsdossiers van artsen alleen nog wordt gecommuniceerd via de eHealthBox. De bedoeling is dat dat gemeengoed wordt.Ook de ziekenhuiskoepel Zorgnet Vlaanderen en de huisartsenvereniging Domus Medica deelden vorig jaar mee dat voor hen de eHealthBox het universele communicatiemiddel moet worden in de gezondheidszorg.De Vlaamse artsen benen bij: 21% is goed vertrouwd met de eHealthBox. Nog eens 37% zegt er al een beetje vertrouwd mee te zijn. Men is het stadium van 'early adopters' al duidelijk voorbij. In Franstalig België staat men zover nog niet: maar 12% is goed vertrouwd met het nieuwe systeem, en 22% een beetje. De meerderheid heeft er zelfs niet van gehoord.Tijd dus om een tandje bij te steken, als men de grote e-gezondheidbelofte toch wil waarmaken. Men legt de nadruk vandaag op 'evidence-based'; de voordelen van e-gezondheid moeten voor artsen ook evident worden. De overheid moet de omstandigheden scheppen omdat artsen die voordelen voor de zorg en voor de eigen praktijk aan den lijve ondervinden. Dat is nu de grote uitdaging. Vandaag in Artsenkrant: meer resultaten en reacties