...

Dat blijkt uit cijfers over het aantal oproepen en bezoekers die Vlaams parlementslid Katrien Schryvers bij Vlaams minister van Volksgezondheid en Welzijn Hilde Crevits (eveneens CD&V) heeft opgevraagd. Stop it Now! biedt telefonisch, via chat en via mail ondersteuning aan mensen die zich zorgen maken over hun eigen seksuele gevoelens of gedrag naar minderjarigen en hun naasten. Vorig jaar namen 468 mensen contact op met de hulplijn. Dat is een stijging ten opzichte van 2022, toen er 356 contactopnames waren. De grootste groep hulpvragers betreft (nog steeds) personen die bezorgd zijn over hun eigen seksuele gevoelens of gedrag ten aanzien van minderjarigen (39%). Bijna dertig procent van de contacten betreffen vragen van personen die bezorgd zijn over iemand in de dichte sociale omgeving, zoals (ex)-partners, familieleden en vrienden. Ook professionals contacteren Stop it Now!, het gaat dan over 9% van de hulpvragen. ActualiteitsgebeurtenissenIn bijna twintig procent van de contactopnames beantwoordde Stop it Now! maatschappelijke en informatieve vragen. Die toename verklaart Stop it Now! door (de aandacht voor) actualiteitsgebeurtenissen zoals onder andere 'de zaak Pichal' en de VRT-reeks 'Godvergeten'. Als gevolg hiervan zijn de vragen van de primaire doelgroep - namelijk personen die zich zorgen maken over zichzelf - in verhouding gedaald. In 2023 zijn hulpvragen van de dichte sociale omgeving ten opzichte van 2022 in verhouding dan weer gestegen. Toen bedroeg deze doelgroep 23%. Doorverwijzingen naar gespecialiseerde hulpIn 2023 werd bijna twintig procent van het totaal aantal contacten doorverwezen voor langdurige hulp. In het merendeel van de doorverwijzingen gaat het om mensen die bezorgd zijn over hun eigen seksuele gevoelens of gedrag naar minderjarigen. Zij worden voornamelijk doorverwezen naar de gespecialiseerde behandelcentra voor seksueel afwijkend gedrag, erkend in het samenwerkingsakkoord tussen de federale staat en de Vlaamse Gemeenschap voor de begeleiding en behandeling van seksuele daders. Naast doorverwijzingen naar de gespecialiseerde centra is er ook een netwerk van privé-therapeuten beschikbaar, waar Stop it Now! samenwerkingsverbanden mee heeft opgezet. Andere doorverwijzingen kunnen gericht zijn op slachtofferhulp of meer gerichte vormen vanondersteuning, zoals bijvoorbeeld relatietherapie. Stop it Now! heeft een eigen socialekaart uitgewerkt voor doorverwijzingen.Gemiste oproepenIn het verleden riep Stop it Now! meermaals op tot meer ondersteuning, omdat er door onderbezetting heel wat oproepen werden gemist. In 2023 kon de hulplijn in totaal 577 oproepen niet beantwoorden. Iets meer dan de helft van de gemiste contacten kwam vorig jaar van een nieuw persoon. Stop it Now! kan niet vaststellen of deze personen er nadien in slagen alsnog contact op te nemen, gezien de hulplijn anoniem is. Sinds maart van dit jaar is Stop it Now! elke weekdag bereikbaar. Daarvoor ging het om drie werkdagen. Ook de chat is voortaan elke weekdag geopend. Vorig jaar was dat nog één moment per week. In 2023 werden in totaal 1830 potentiële 'chatters' gemist.Per e-mail is Stop it Now! in principe elke weekdag bereikbaar. Stop it Now! probeert elke mail binnen de 48 uur te beantwoorden.