...

Dat blijkt uit de sectoranalyse van Belfius, die de financiële resultaten onderzoekt van de 95 algemene ziekenhuizen in België.De ziekenhuizen zagen hun omzet het voorbije jaar nog steeds stijgen en ze investeerden ook flink. Maar de omzet (+3,4%) blijkt onvoldoende te groeien om de stijgende loonkosten (+5,3%) op te vangen, zo blijkt uit de studie. Dat is vooral het gevolg van de uitbreiding van het personeelsbestand. Daarnaast doen de extra investeringen (+10,8%) ook de afschrijvingskosten stijgen.Effect van besparingenAan de inkomstenzijde speelt het effect van de besparingsmaatregelen die de overheid heeft genomen. Er is bespaard op de honoraria van artsen die dat deels afstaan aan hun werkgever, terwijl ook de forfaitaire financiering van medicatie leidde tot minder inkomsten voor de ziekenhuizen. Het werkingsbudget dat de overheid ter beschikking stelt, is onvoldoende om alle verpleegkosten te dragen. Op 100 miljoen euro omzet, verliest het doorsnee ziekenhuis 4,3 miljoen, berekende Belfius.De winstmarges van de ziekenhuizen dalen dus, van 1,2% naar 0,7% van de omzet (-37%). Negentwintig van de 95 instellingen waren in 2012 zelfs operationeel verlieslatend. Dat zijn er vier meer dan in 2011. Netto, dus na uitzonderlijke inkomsten, schreven 17 ziekenhuizen rode cijfers (13 in 2011).Ziekenhuizen hebben gezonde reflexDe analyse van Belfius wijst verder op de tendens om binnen de ziekenhuizen de provisies te verhogen (+13% in 2012). "Steeds meer ziekenhuizen leggen provisies aan om hoofd te kunnen bieden aan schommelingen en onzekerheden in de financiering van hun werking", stelt de studie.De financiële schuld op korte termijn heeft overigens een historisch laag niveau bereikt van 2,3% van de totale balans. "We keren terug naar een veel gezondere situatie waarbij schulden dienen voor de financiering van infrastructuur en niet van de uitbating van de instelling", legt Arnaud Dessoy, verantwoordelijke Public Finance & Social Profit Finance bij Belfius, uit.