...

Vanaf 40 jaar kampt één op de drie vrouwen met blaascontroleproblemen. De Belgische Associatie van Urologen (BAU) vindt dat de omvang van het probleem wordt onderschat.Tussen februari en mei 2011 beantwoordden 7.193 Belgische vrouwen een gevalideerde vragenlijst. Daaruit bleek dat 33,9% blaascontroleproblemen vertoonde. Eén op de zes ondervond 'gemiddeld' tot 'zeer veel' hinder. Bovendien bleken ze tien jaar eerder dan aangenomen met het probleem geconfronteerd te worden."Hoewel vaak wordt aangenomen dat incontinentie het belangrijkste urologische symptoom is van blaascontroleproblemen, bleek dat een groot aantal van deze vrouwen geen incontinentie vertoonde", aldus professor Dirk De Ridder (KULeuven) op het congres van de BAU afgelopen vrijdag. De urologen adviseren vrouwen om het probleem met hun huisarts te bespreken. Die laatsten worden overigens opgeroepen tot een pro-actievere houding tegenover het probleem. Bron: Belga