...

De meeste Roemenen hebben een basisdiploma en specialiseren zich verder in ons land. Maar ondertussen draaien ze enkele jaren in de ziekenhuizen mee, zoals Belgische assistenten, en ze worden daarvoor ook betaald. De instroom is deels het gevolg van de massale braindrain uit Roemeni Twee op de tien artsen zouden hun land ontvluchten omdat ze er geen perspectief hebben.Belgische ziekenhuizen kopen hen gretig op om de tekorten in eigen land op te vangen, meldt De Standaard vandaag. Volgens Dr. Jan Stroobants (ZNA Middelheim), voorzitter van de Belgische vereniging van spoedartsen, komen veel Roemenen op Belgische spoedafdelingen terecht.De instroom is ook mogelijk omdat de Roemenen, net zoals andere EU-artsen, in het kader van het vrij verkeer van personen en goederen niet onder de Belgische 'contingentering' vallen. Die bepaalt dat in ons land jaarlijks slechts een beperkt aantal Belgische artsen in het beroep mag stappen en een Riziv-nummer krijgt. Officieel zijn het er 757. Maar omdat de overheid ook toestaat al toekomstige Riziv-nummers toe te kennen, gaat het in de praktijk om een duizendtal per jaar.De Roemenen komen daar dus nog eens bovenop. Dr. Marc Moens (Bvas) vermoedt dat ze vooral in Franstalige en Brusselse ziekenhuizen terechtkomen. "Waar zitten al die Roemeense artsen? Niemand weet het, alsof ze in een onzichtbare wereld opereren. Dat is vragen om misbruik. Er is dringend een debat nodig."Van de 500 nieuwe specialisten die jaarlijks in het Belgische gezondheidssysteem stromen, is een derde Roemeens. "Het is onrechtvaardig dat EU-artsen zich vrij mogen komen vestigen, terwijl er op het aantal Belgische artsen een limiet staat," luidt het.