...

Voor het onderzoek werd het onschadelijke product 'CEV' gemeten, dat ontstaat bij de afbraak van acrylnitril in het bloed. Op basis van de urinestalen werden rokers en niet-rokers gescheiden, omdat sigarettenrook ook acrylnitril bevat. Vijftig procent van de rokers en niet-rokers werd niet blootgesteld aan het vrijgekomen acrylnitril.Bij 83 van de 243 onderzochte mensen is een verhoogde blootstelling aan acrylnitril gemeten - de meerderheid van hen vertoont licht tot matig verhoogde waarden. Op de plaatsen waar het meeste risico verwacht werd, werden ook de verhoogde waarden gemeten. Het WIV zegt dat die plaatsen dus terecht werden geëvacueerd.'Geen risico op kanker'Volgens professor Benoit Nemery (KU Leuven) blijkt uit verschillende studies dat er geen risico op kanker is na éénmalige of korte blootstelling. Verwijzend naar studies bij ratten, stelde Nemery ook zwangere vrouwen gerust, namelijk dat er geen gevaar is voor het ongeboren leven. Dr. Tysmans (WIV) verklaarde dat zelfs bij eenmalige hoge waarden, er geen risico is op kanker.Het WIV concludeerde dat het ging om een ernstig ongeluk en dat er een acute blootstelling is geweest. "Ten tweede is de blootstelling via het rioolsysteem gebeurd, de hoogste waarden zijn via dat traject opgetekend", aldus de voorzitter van het directiecomité. "Derde conclusie is dat vijftig procent van de bevolking onder de referentiewaarden zit, maar de hoge acute waarden worden omgezet in afbraakproducten die na drie tot vier maanden uit het lichaam verdwijnen."De mensen met verhoogde waarden, die boven de referentiewaarden zitten, worden binnenkort uitgenodigd voor een bijkomende test. Die moet dienen als geruststelling voor de betrokkenen, omdat men wil aantonen dat de waarden gedaald zijn naar een normaal niveau. De bijkomende test, kosteloos en op vrijwillige basis, zal allicht in de tweede helft van september plaatsvinden.Harde werkDe analyse van de stalen van de hulpverleners is nog aan de gang en de resultaten daarvan zullen over enkele weken bekendgemaakt worden. Een vijftigtal inwoners van Wetteren kwam naar de uiteenzetting luisteren, waarbij ook minister van Volksgezondheid Laurette Onkelinx aanwezig was, naast Oost-Vlaams gouverneur Jan Briers, experts van het WIV, FOD Volksgezondheid en Universiteit Gent, en de leden van het coördinatiecomité ten tijde van de ramp.Minister Onkelinx verklaarde dat de resultaten niet alleen dienen om de slachtoffers te informeren, maar ook nuttig zijn voor de wetenschap en eventueel om rampenplannen in de toekomst te wijzigen. Dat de (eerste) resultaten anderhalve maand vroeger beschikbaar zijn dan verwacht, wijt ze aan het harde werk binnen het WIV.