...

Op 18 juni werd een 'gecoördineerde tekst' van KB 78 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. In de loop van zijn 47-jarig bestaan is het KB 78 talloze keren bijgestuurd en gewijzigd. De gecoördineerde versie verwerkt al deze wijzigingen in de nieuwe tekst, past de nummering van de onderdelen aan en schaaft eventueel de terminologie wat bij, maar brengt geen inhoudelijke wijzigingen aan de tekst aan.Het Coördinatiebureau van de Raad van State paste de tekst aan, en de regering keurde de nieuwe versie goed. De nieuwe versie is sinds 28 juni van kracht.Schone leiDe wetgever kan nu beginnen met een schone lei, en de tekst van het KB 78 opnieuw beginnen te verknippen. En dat zal nodig zijn. Minister van Volksgezondheid Maggie De Block heeft al aangekondigd dat ze KB 78 wil bijsturen om bepaalde hervormingen in de gezondheidszorg te realiseren.De Raad van State merkt daarnaast op dat verschillende onderdelen van het KB 78 niet meer onder de bevoegdheid van de federale regering vallen, maar onder die van de Gemeenschappen. In de huidige wettekst is deze nieuwe bevoegdheidsverdeling nog helemaal niet zichtbaar.