...

Er moeten nog tal van onderzoeken worden uitgevoerd, maar artsen zijn momenteel zeer geïnteresseerd in dit nieuwe wapen tegen atherosclerose, een van de belangrijkste doodsoorzaken in de westerse wereld. De behandeling van deze cardiovasculaire aandoening bestaat hoofdzakelijk in de toediening via de bloedbaan van annexine A1, een eiwit waarvan bekend is dat het een rol speelt bij het herstelproces in arteriën. Dat anti-inflammatoire eiwit wordt ingebracht in een nanopartikel samengesteld uit biologisch afbreekbare polymeren, en wordt zo een echte 'minidrone' die zich rechtstreeks richt op de plaatsen waar zich atheroomplaten hebben gevormd. Daar wordt annexine A1 afgegeven, zodat het herstelproces kan beginnen. Zodra het partikel zijn missie vervuld heeft, wordt het afgebroken en via natuurlijke weg uit het lichaam verwijderd. De wetenschappers hebben deze innoverende behandeling gedurende vijf weken getest in het laboratorium bij muizen met hoge cholesterolwaarden, een diermodel van gevorderde atherosclerose. In vergelijking met de controlemuizen vertoonden de muizen die het nanogeneesmiddel hadden gekregen een toename van het collageen of de fibreuze beschermlaag die de atheroomplaten bedekt, een stijging van de hoeveelheid anti-inflammatoire cytokines, een daling van de oxidatieve stress, een vermindering van de necrose en een afname van het oppervlak van de atheroomplaten met 80%. De beschadigingen aan de arteriën werden dus in significante mate hersteld, de inflammatie werd tegengehouden en er trad remodeling en stabilisatie van de atheroomplaten op, waardoor het risico op scheuren afnam. Deze eerste bemoedigende resultaten bij muizen, de vrucht van meerdere jaren onderzoek, zouden van groot belang kunnen zijn voor de behandeling van miljoenen mensen over de hele wereld. Ondertussen zijn al nieuwe studies opgestart bij varkens en primaten, en hopelijk zullen de resultaten op een dag ook bij de mens worden bevestigd. Hoewel de atheroomplaten zich bij muizen op een vergelijkbare manier vormen, leiden ze niet noodzakelijk tot een hartinfarct, en de wetenschappers weten dus nog niet in welke mate hun behandeling werkzaam zal zijn bij de mens. In afwachting blijft de beste manier om atherosclerose te vertragen of voorkomen nog altijd een gezonde levenswijze en het vermijden van de bekende risicofactoren zoals roken, overgewicht en een zittend leven.