...

In moeilijke omstandigheden werken huisartsen, thuisverpleegkundigen, zorgkundigen, maatschappelijk werkers, enzovoort zich elke dag uit de naad om personen en gezinnen sociale bijstand en zorg te bieden. Maar symptomen van malaise zijn zeer aanwezig, nog versterkt door de eenzaamheid die met bepaalde hulp- en zorgberoepen gepaard gaat.Het Fonds Dr. Daniël De Coninck zet zich al jaren in voor de versterking van een menselijke, toegankelijke en kwaliteitsvolle eerste lijn. Toch, de eerstelijnsprofessionals worden zelf sinds het begin van de gezondheidscrisis zwaar op de proef gesteld en kampen niet zelden met stress, vermoeidheid en uitputting.Op een oproep voor projecten die het welzijn van eerstelijnswerkers kunnen verbeteren en de stress verlichten, kwamen er 148 voorstellen. Een onafhankelijke jury van deskundigen selecteerde 72 projecten: 48 Franstalige en 24 Nederlandstalige.De geselecteerde projecten zijn zeer divers en worden geleid door organisaties die in het veld actief zijn of door koepels van organisaties die de gezondheidswerkers vertegenwoordigen. De doelgroepen werken in uiteenlopende contexten: gezinszorg en thuisverpleging, huisartsengeneeskunde, OCMW's, buurtwerk, ...Een paar voorbeelden: Klik hier voor een volledige lijst (bestand) van de geselecteerde projecten.