...

Catalonikrijgt een enveloppe van de Spaanse staat. Die kan het verdelen voor gezondheidszorg, legt Ide uit. Baskenland werkt dan weer met een eigen fiscaliteit, maar heeft een meer verstaatste gezondheidszorg. Interessante voorbeelden zijn dat omdat je binnen een en hetzelfde land twee verschillende systemen kent. "De moeite waard vind ik naast Canada en Groot-Brittanniook Denemarken dat met 5,5 miljoen inwoners een nagenoeg gelijke populatie heeft als de Vlaamse. Denemarken defederaliseert steeds verder, tot op ongeveer n miljoen inwoners, maar dat is blijkbaar wel de ondergrens. De Denen komen daarom op hun stappen terug. Een niet oninteressante vaststelling als we Brussel bekijken."Baskenland wijst uit dat regionalisering w kan met 2,2 miljoen inwoners. Het boek The Size of Nations van de professoren Spolaore en Alesina leert ons daar veel over.Is regionaliseren van vandaag op morgen mogelijk? Moet dat niet stapsgewijs?Och, regionalisering van het onderwijs is ook op een nacht beslist, om het met een boutade te zeggen.Is gezondheidszorg niet wat ingewikkelder dan onderwijs?Ja, maar het komt erop aan om de optie te nemen. Mocht iedereen achter die beslissing staan, dan zal de omzetting in de praktijk natuurlijk wel tijd vragen. Om maar n voorbeeld te geven: de bouw van ziekenhuizen gaat met een bouwkalender gepaard die uitgetekend is tot 2016. Die kalender zullen we respecteren om rechtsonzekerheid te vermijden. Dus in die zin zullen we gefaseerd werken. We hebben de totale splitsing in ons programma staan, maar zonder absolute meerderheid kunnen we die nooit volledig doordrukken.Veronderstelt dat programmapunt ook niet de praktische uitwerking?Daarover hebben we al denksporen in de onderhandelingen op tafel gelegd. Maar de ziekenfondsen zijn er nu eenmaal. Wie denkt aan tabula rasa en ziekenfondsen of andere overlegstructuren overboord wil, is naf bezig.Kan Reynders de boel rechttrekken of is dit de kortste weg naar de verkiezingen?Het zat toch muurvast, dus moesten we iets proberen. Daarom geven we de liberalen een kans.Sommigen zeggen dat de liberalen zich ook maar moeten verbranden, en dan ligt de weg open naar verkiezingen.Dat is bijzonder cynisch, al krijgt de politiek vaker dat verwijt. Ik weet niet of we nog de tijd hebben voor cynisme. De formule met zeven zat toch op haar limieten. Ik vind het niet slecht dat hij aan zet komt. Ik verberg ook niet dat de MR economisch korter bij ons staat (los dan van het communautaire).Quid Maingain?Je kunt ook vragen hebben bij Milquet en Onkelinx. De tijd zal uitwijzen of hij een compromis kan verkopen aan zijn achterban.---Debat regionaal zorgmodel moet slogans overstijgenDe Spaanse huisartsen-docenten JosMiguel Bueno Ortiz en Maria Pilar Astier Pe werden op de Wonca gecontacteerd om de voor- en nadelen van hun regionaal zorgmodel toe te lichten op de debatavond in Halle. Het model is nog geen tien jaar oud, met alle kinderziekten van dien.Het publiek kan met hen in dialoog treden in het Engels. Prof. Erik Schokkaert (KULeuven) moet de voor- en nadelen van een dergelijke verandering analyseren aan de hand van gezondheidseconomische principes. Nadien is het aan de politici om hun duit in het zakje te doen. Kringvoorzitter Frank Mertens: "We willen echt een sereen debat houden en de slogans overstijgen."Allen morgen op de afspraak in Halle, cc 't Vondel, Possozplein. Begin: 20u30, vooraf inschrijven is niet nodig.