...

Het Verzekeringscomité mikte, zoals u al in Artsenkrant kon lezen (AK 2466), op een besparing van 660 miljoen zonder evenwel mee te geven op welke uitgavenposten de buikriem precies zou aangespannen worden. In uitvoering van het regeerakkoord had minister Maggie De Block al een inspanning voorzien van 673 miljoen voor volgend jaar. Daar zouden nu zo'n 200 miljoen eiro bijkomen, wat de totale som dus op een miljard brengt.Dat geld zou vooral in de farmaceutische sector gehaald worden: bestrijding van overconsumptie van geneesmiddelen en scanonderzoeken, nieuwe terugbetalingsakkoorden met de farma-industrie en beperking van het teveel aan ziekenhuisbedden. Volgens de krant De Tijd worden antibiotica duurder, wat in 2017 zo'n 20 miljoen euro moet opleveren. Verder stip het dagblad ook de hervorming van het ziekenhuislandschap aan, goed voor 90 miljoen euro, doordat ziekenhuizen sneller dan gepland zullen moeten samenwerken in netwerken. Daarnaast is er sprake van een nog beperktere indexering van de erelonen.