...

De vorsers hebben gegevens gebruikt van 6.163 personen die in 1994 tussen 20 en 60 jaar oud waren en deelnemen aan een longitudinale studie over gezondheid en welzijn. Ze lieten hen ook een vragenlijst invullen over het al dan niet hebben van een doel in hun leven, aan de hand van stellingen als "ik leef van dag tot dag en maak me geen zorgen over de toekomst". Tijdens de follow-upperiode van 14 jaar zijn 569 personen overleden. Uit de analyse blijkt dat het ging om de mensen die in de minste mate een doel hadden in hun leven en in de minste mate positieve relaties met anderen. Zij die zich daarentegen in de hoogste mate doelen stellen, leven langer dan de anderen, ongeacht andere risicofactoren, zoals neiging tot depressie. "Je in je dagelijkse leven laten leiden door doelen, is echt weldadig", meent dr. Patrick Hill van het departement Psychologie aan Carleton University. Hij en zijn collega's zouden graag doorgaan met hun onderzoek en kijken of het bereiken van doelen een impact heeft op de levensduur. Wat ze tot nu toe hebben bestudeerd, zegt immers niets over wat er gebeurt als de doelen eenmaal bereikt zijn. (referentie: Psychological Science, 8 mei 2014, doi: 10.1177/0956797614531799)