...

Deze 'handleiding voor huisartsenkringen' werd begin december voorgesteld op het kringloket en alle kringen ontvingen het inmiddels. Het plan is niet af, zo benadrukt dokter Van Giel. "We willen alle huisartsen laten meedenken om het verder te ontwikkelen en gedetailleerder te maken. Het noodplan overstijgt de pandemie en moet generiek bruikbaar worden. Bijvoorbeeld bij een overstromingsramp zoals vorig jaar in Wallonië. Hoe kunnen we patiënten in een regio basishuisartsgeneeskundige zorg garanderen als er huisartsen uitvallen? Hoe organiseren huisartsen hun praktijk best? Hoe vangen we patiënten op wijk- of gemeentelijk niveau op? Wat met de wachtposten?" De indeling in fases is niet absoluut, enkel richtinggevend. "We pinnen ons niet vast op de cijfers. Dit zijn richtgetallen, de kringen hebben autonomie. Het noodplan fungeert in geval van nood als leidraad", dixit Roel Van Giel. Lees ook: 'Hope for the best, prepare for the worst'