...

Onderzoekers van meerdere Amerikaanse, Britse en Portugese instituten hebben gedurende 24 jaar 14.629 mensen gevolgd die bij het begin van de studie tussen 45 en 64 jaar oud waren en geen specifiek risico liepen op een hartinfarct. De deelnemers werden ingedeeld in zes groepen, gaande van mensen die geen alcohol dronken tot mensen die minstens 21 eenheden alcohol per week dronken. Om de drie jaar werden ze ondervraagd over hun gewoonten met betrekking tot alcoholgebruik. Ongeveer 2.500 van de deelnemers hebben hartfalen gekregen. Uit de resultaten blijkt dat mannen die zeven eenheden alcohol per week drinken (een eenheid is een glas wijn van 12 cl, een glas bier van 33 cl of 4 cl sterkedrank) 20% minder risico lopen op hartfalen dan mannen die helemaal geen alcohol drinken. Bij vrouwen is dat verschil 16%. Bij zware gebruikers (meer dan 21 eenheden per week), neemt het algemene overlijdensrisico echter 47% toe bij mannen en 89% bij vrouwen. Mensen die vroeger veel alcohol gedronken hebben, lopen ook een hoger risico om hartfalen te ontwikkelen. Hun risico is 19% hoger bij mannen en 17% hoger bij vrouwen dan bij mensen die geen alcohol drinken.